Mtel

Превърти интернета с новия Loop

Училище на въздух

Гимназия с преподаване на английски език Бургас иска да си построи Отворена класна стая. Гледай видеото, разбери какво ѝ е отвореното и виж как да гласуваш за нея. Ако тя спечели, Мтел ще финансира изграждането ѝ.

Математика форевър

Софийска математическа гимназия има страхотен отбор, който трябва да пътува по света. Виж им видеото и разбери как да гласуваш за тях. Ако спечелят, Мтел ще финансира участието им в състезание, организирано от университета в Харвард!
Предложи кауза Гледай на живо
1222960 лайка
vs
1346058 лайка
Свали си азбуката
За да харесате, коментирате, качите снимка или клип е нужно да се логнете в Facebook...

правилата и общите условия

Server status

Memory Usage: 4577.1953125 / Peak Usage: 4636.421875 / For more details: boris.delev@studiox.bg
PHP Information

MySQL
Array
(
  [0] => SET NAMES utf8
  [1] => SHOW COLUMNS FROM settings
  [2] => SELECT settings.* FROM settings
  [3] => SHOW COLUMNS FROM accounts
  [4] => SELECT accounts.* FROM accounts WHERE `facebook_id`='10152769430923007' LIMIT 1
  [5] => SHOW COLUMNS FROM texts
  [6] => SHOW TABLES LIKE 'texts_i18n'
  [7] => SHOW COLUMNS FROM texts_i18n
  [8] => SHOW COLUMNS FROM campaigns
  [9] => SELECT campaigns.* FROM campaigns WHERE `is_active`=1 ORDER BY date DESC LIMIT 1
  [10] => SHOW COLUMNS FROM multimedia
  [11] => SELECT COUNT(id) AS agg_result FROM multimedia WHERE `oponent`='1' AND `campaign_id`='2' AND `is_active`='1'
  [12] => SELECT multimedia.* FROM multimedia WHERE `oponent`='1' AND `campaign_id`='2' AND `is_active`='1' ORDER BY created_at DESC LIMIT 6
  [13] => SELECT COUNT(id) AS agg_result FROM multimedia WHERE `oponent`='2' AND `campaign_id`='2' AND `is_active`='1'
  [14] => SELECT multimedia.* FROM multimedia WHERE `oponent`='2' AND `campaign_id`='2' AND `is_active`='1' ORDER BY created_at DESC LIMIT 6
)
Виж повече...
Затвори
Здравейте!

Вече знаете за двете каузи, които се борят за голямата награда на www.loop.bg. За нас е важно всички участници в надпреварата да са спокойни, че играта тече по правилата. Открихме нередност в един от регистрираните профили, oт който са генерирани нереални гласове. Успяхме да премахнем всички харесвания, дадени извън правилата, на което се дължи и разликата в резултата в сравнение с миналите дни. Подробности относно санкцията ще бъдат предоставени на директора на засегнатото училище.

Ние от loop ще продължаваме да следим за такива нередности и ще санкционираме профилите, които нарушават правилата, за да гарантираме на всички един честен двубой. За това ни помагате и вие, като ни съобщавате навреме за подобни нередности. Благодарим ви! Досега показахте не само че българските ученици са много талантливи, но и че могат да разчитат на голяма подкрепа. Направихте двете каузи едни от най-популярните в онлайн пространството в България. Продължавайте все така активно да помагате на своя фаворит!

Затвори
Затвори
Забележка

Правила за участие

Условия за участие в Кампания  Училище на въздух“ срещу „Математика форевър“ 

 

 1. Период и начин за участие: 

 

1.1.Периодът за участие в Кампанията „Училище на въздух“ срещу „Математика форевър” (наричана за краткост „Кампанията”) е от 09:00 ч. на 20.11.2014 г. до 12:00 ч. на 15.12.2014 г.  

1.2.Кампанията се провежда на уеб сайт www.loop.bg, собственост на Организатора, чрез регистрация в социалната мрежа Facebook. 

 

 1. Организатор:

 

2.1. Организатор на Кампанията е „МОБИЛТЕЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш” № 1, наричано по-долу за краткост “Мобилтел” или „Организаторът”.  

2.2. Facebook не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията. Кампанията няма за цел и не включва рекламиране и/или продажба на стоки и/или услуги. 

 

 1. Участници: 

 

3.1. Участник в Кампанията може да бъде физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в периода на участие: 

3.1.1. се регистрира или съответно има валидна регистрация на www.facebook.com (съгласно условията на страницата), 

3.1.2. посети уеб сайт www.loop.bg и се регистрира за участие в Кампанията като използва регистрацията си във Facebook, 

3.1.3. приеме настоящите Условия, 

3.1.4. качи снимка, видео или гласува за качени снимка/-и, видео/-а или клипове на www.loop.bg

3.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Мобилтел, в качеството му на предприятие - ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства. 

3.3. В Кампанията нямат право да участват лица на възраст под 14 (четиринадесет) години. 

 

 1. Механизъм на участие: 

 

4.1. Кампанията ще бъде достъпна на уеб сайта www.loop.bg, където в периода на Кампанията ще бъдат качени два видеоклипа – един клип, представящ кауза на Софийска математическа гимназия и втори клип, представящ кауза на Гимназия с преподаване на английски език - гр. Бургас, които ще могат да бъдат преглеждани от участниците. 

4.2. Участието в Кампанията се реализира в периода по т. 1 при следните условия: 

4.2.1. Всеки, който желае да участва в Кампанията, следва да се регистрира като използва регистрацията си във Facebook (посредством избор на опцията Facebook Connect) и да приеме настоящите Условия.  

4.2.2. Всеки участник има няколко възможности за участие в Кампанията: 

- като качи снимка/-и или видео/-а, направена/-и от самия него, която/които отговаря/-т на условията по тези Условия и показва/-т, че участникът подкрепя клипа, представящ една от двете каузи, качени на www.loop.bg и/или 

- като гласува за клипа/-овете на Софийска математическа гимназия и/или на Гимназия с преподаване на английски език - гр. Бургас и/или  

- като гласува за снимка/-и или видео/-а, качени от други участници, показващи, че тези участници подкрепят каузите на Софийска математическа гимназия и/или на Гимназия с преподаване на английски език - гр. Бургас. 

С оглед избягване на съмнение: Участниците могат да участват по всички изброени по-горе начини или само по един от тях, по техен избор.   

С оглед избягване на съмнение: Участниците могат да гласуват само по веднъж на ден за един и същ клип, снимка или видео, но в рамките на деня могат да гласуват по веднъж за различно съдържание. Всеки участник не може да гласува в рамките на един и същ календарен ден от Периода на участие за един и същ клип, снимка или видео, но може да гласува на следващия ден за тях. Няма ограничения за участниците да гласуват за клипове, снимки или видеа, подкрепящи както Софийска математическа гимназия, така и Гимназия с преподаване на английски език - гр. Бургас.  

4.2.3. Каузата на Софийска математическа гимназия или на Гимназия с преподаване на английски език гр. Бургас, която събере най-много харесвания (посредством гласуването на участниците за клипа, представящ каузата или за снимка или видео, които я подкрепят), ще бъде подкрепена от Организатора с оглед реализирането й.  

4.2.4. Всяка снимка или видео, качени от участник, трябва да отговаря на следните изисквания: 

(а) Снимката/видеото трябва да показва, че участникът е фен, харесва и подкрепя каузата на Софийска математическа гимназия или на Гимназия с преподаване на английски език гр. Бургас, посредством забавно съдържание; 

(б) Всяка снимка/видео може да съдържа изображение/-я както на участника, така и на трети лица, но за участник в Кампанията се счита само лицето, което е качило снимката/видеото и е извършило необходимата регистрация в съответствие с настоящите Условия. 

(в) Всяко лице, публикувало снимка/видео за участие в Кампанията отговаря за каквито и да са претенции на трети лица, свързани с тази снимка/видео и декларира, че с ползването и публикуването й в рамките на Кампанията не нарушава права на трети лица и изисквания на действащото законодателство. Лицето, публикувало снимка/видео за участие в Кампанията по реда на тези Условия, отговаря изцяло за всички права, свързани със съответната снимка/видео, включително, но не само: авторски и сродни права, права върху марки, запазени знаци или каквито и да са други елементи от снимката/видеото. 

(г) Снимката/видеото трябва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: 

- противоречи по какъвто и да е начин на морала и/или добрите нрави; 

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и/или срещу правата и свободите на други граждани; 

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Участника, Софийска математическа гимназия, Гимназия с преподаване на английски език - гр. Бургас или което и да е трето лице; 

- съдържа заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека; 

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и/или религия;  

- призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;  

- проповядва агресивна или недемократична идеология; 

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България и/или международни актове, по които Република България е страна; 

- се отнася и/или разкрива търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; 

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; 

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Условия. 

4.2.5. Всяка качена снимка или видео преминава през одобрението на администратор, което се извършва в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след качването на снимката/видеото на уеб сайта. Снимки или видеа, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията, определени в предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Кампанията. Организаторът има право да не допуска и съответно да премахва всички снимки/видеа, които противоречат на изискванията, посочени в тези Условия или действащото законодателство. Организаторът има и право да премахва незабавно от уеб сайта, на който се провежда Кампанията всички снимки/видеа, за които е получил сигнал за нередовност (в т.ч., но не само: за нарушаване на авторски и сродни права, права върху марки, запазени знаци или други подобни). В описаните случаи Организаторът не следва да мотивира решението си и не дължи каквато и да е компенсация, включително парична на лицето, което ги е качило или което и да било друго лице.  

4.2.6. Всеки Участник има право да участва неограничен брой пъти в Кампанията.  

4.3.7. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка или с участие в теглене за награди и/или със спечелване на награда. 

 

 1. Допълнителни активности

 

5.1. Всеки участник има право да предложи кауза, която да бъде активна в рамките на следваща кампания, организирана на www.loop.bg

5.2. Предлагането на кауза става чрез попълване на онлайн регистрация, достъпна на www.loop.bg и въвеждане на данни на лицето, от което изхожда предложението, както и описание на предложението.  

5.3. Организаторът има право да подкрепи предложенията, които сметне за подходящи обекти на следваща кампания по своя преценка, без да е длъжен да мотивира избора си. Организаторът не е длъжен да организира следваща кампания за подкрепа на кауза.  

 

 1. 6. Права и отговорности: 

 

6.1. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие, в случай, че регистрацията на даден Участник в Кампанията чрез Facebook Connect съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.  

6.2. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации във Facebook или чрез Facebook Connect.  

6.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Условия, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.  

6.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на www.loop.bg. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.  

6.5 За манипулация по точка 6.4. ще се счита следното, без изброяването да е изчерпателно: 

- използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Кампанията; - използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията. 

 

 1. 7. Допълнителни разпоредби.

 

7.1. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия. 

7.2. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на https://www.facebook.com/MobiltelBGwww.loop.bg или https://www.facebook.com/MobiltelBG.  

 

Настоящите Условия влизат в сила от 20.11.2014 г. 

Затвори
Предложи кауза
 1. * Задължителни полета
 2. 1 + 8 =